MIJN OPA GERARD WILSCHUT

Op de foto behorende bij dit artikel zie je mijn oma en opa:
Alida de Goede en Gerard Wilschut.
Zij zijn de ouders van mijn moeder.
Dit artikel gaat in het bijzonder over mijn opa
Gerard Wilschut.
De opa die ik nooit heb gekend.
Nou heb ik onlangs een gedeelte van de familie stamboom van mijn oma
Alida de Goede gedeeld in het artikel
Boerderij Odoorn. In dit laatst genoemde artikel lees je ook iets over de jeugd van mijn oma.

En daarna leek het me ook wel leuk om de familie stamboom van mijn moeder’s vader ‘Gerard Wilschut’ te delen. En dat kan, vanwege een merkwaardig toeval. Want mijn moeder kreeg van haar nicht van de Wilschutten-kant een complete familie stamboom aangeleverd. Dat was zo’n beetje 10 jaar geleden inmiddels. Toendertijd heb ik dat met nieuwschierigheid en verwondering bekeken, er zaten ook een aantal piepkleine fototjes bij.

Het is heel bijzonder om opeens te weten wie je verdere voorouders zijn, en een aantal glimpsen van de familie geschiedens op te vangen. En waarom weet ik niet, maar ik voel de aandrang om deze familie geschiedenis te plaatsen.

Gerard Wilschut
(29-4-1914 – 29-12-1942)

Dat komt wellicht door een suggestie van de auteur Vladimir Megre in één van zijn boeken. Hierin moedigt hij de lezers aan om een familieboek te schrijven over hun eigen familie geschiedenis, dat voor de volgende generaties van de familie te lezen is. En ik wil ook graag dat mijn nazaten de geschiedenis van hun herkomst kennen. En breder gezien geldt dat wellicht ook voor ons als volk!

Want één ding is me wel duidelijk geworden door het bestuderen van inmiddels twee stambomen van mijn moeder’s kant, er komen zóveel verschillende achternamen in voor, dat je bijna kan concluderen dat elke willekeurige voorbijganger een ver familielid zou kunnen zijn! We zijn dus allemaal met elkaar verbonden.

OVERZICHT STAMBOOM

Kijk, hieronder zie je de stamboom op papier zoals ik dat aangeleverd kreeg. Het formaat van dit papier is 84cm bij 53cm. De stamboom begint bovenaan met datgene wat er bekend is over de generaties. Tot hier is dat terug getraceerd tot 1717 van de Wilschutten-tak, met zelfs nóg een voorvader waarvan de geboortedatum niet bekend is, wellicht geboren rond 1690.

Rechts boven begint die historische lijn van mijn opa’s kant ‘Gerard Wilschut’. Dit volgt dus de achternaan van zijn vader ‘Pieter Wilschut’. En Pieter is getrouwd met ‘Josina Bouthoorn’, de moeder van Gerard. Haar parenteel begint helemaal links boven op het papier, zover als de namen en geboortedata van haar voorouders terug te vinden zijn in de archieven.

HET GEZIN VAN PIETER EN JOSINA

Samen kregen Pieter en Josina zes kinderen. Gerard had 3 broers en 2 zussen. Omdat ook over Josina het een en ander te vertellen is, is haar levensloop in een apart artikel geplaatst, inclusief een beschrijving van het gezin:
Josina Bouthoorn

Maar zo ongeveer lopen dus de vertakkingen van gezinnen. En daar komen door de generaties heen ook tientallen verschillende achternamen van alle moeders in voor, de geërfde achternaam is immers meestal die van de vader. Dus zóveel verschillende achternamen in één familie-stamboom, dat geeft echt te denken mensen. En dat is nog maar via één ouder dus.

OVERLIJDEN JOSINA BOUTHOORN

15 dagen na de geboorte van haar jongste zoon is moeder Josina Bouthoorn overleden. Volgens mijn moeder kwam dat omdat zij niet kon herstellen van het kraambed.

Wat een afschuwelijke ervaring moet dit geweest zijn voor de achterblijvende vader Pieter Wilschut en zijn zes kinderen, waarvan de jongste dus net twee weken oud was.

Ook Gerard moest zijn moeder dus op jonge leeftijd missen.

HET TROUWBOEKJE

Op 16 februari 1938 zijn Gerard Wilschut en Alida de Goede getrouwd te Rotterdam. Hieronder staan afbeeldingen van het boekje. Leuk detail is dat zij daar maar 50 cent (gulden valuta) voor hoefden te betalen. Op zich wel interessant om te lezen wat toendertijd de huwelijkse voorwaarden waren…

Stempel rechts is van kerk schiedam.

TWEE KINDEREN

Gerard Wilschut en Alida de Goede kregen twee kinderen, een zoon en een dochter (mijn moeder). Daarover kan je meer lezen bij de artikelen over
Alida de Goede
en hun dochter
Bieuwkjen Jozina Maria Wilschut.

BUFFET CHEF

Gerard werkte als slagersknecht bij een slagerij op de hoek van de staat waarin hij en mijn oma woonden. Deze slager had zo’n vijf buffet chefs in dienst. Mijn oma die bij een oudere zus inwoonde, ging daar regelmatig boodschappen doen. Dus zo hebben zij elkaar leren kennen.

Gerard links op de foto hierboven met vermoedelijk zijn baas in het midden, en nog drie collegas, allen heren (waarvan twee niet goed zichtbaar).

Op de foto hieronder Gerard met een vrouwelijke medewerker, dat maakt dus 6 collegas in totaal.

De eerste twee jaren van de oorlog (21 maanden om precies te zijn), heeft Gerard als Buffet Chef ook eten bereid en met een bakfiets vlees en/of gerechten rond gebracht (niet bekend wat precies). Ongetwijfeld ging er ook het een en ander in een dubbele bodem voor de diverse onderduikers her en der.

Op de achterkant van deze foto staat:
‘Gang van tachtig.
Gerard Wilschut in Den Haag.’

Nou vind ik de man op de bakfiets niet helemaal op Gerard lijken, en zit ik me af te vragen of het zijn vader zou kunnen zijn. Echter op de achterkant van deze foto staat dus dat het Gerard Wilschut is. Dus laat ik er maar van uit gaan dat het hem is dan!

BEVRIJD EEN EN TWEE

Negen maanden na de geboorte van mijn moeder werd Gerard gearresteerd vanwege zijn verzetswerk. Daarover kan je meer lezen in het eerste artikel wat ik schreef over mijn opa Gerard Wilschut dat gaat over zijn verzetsverleden, het heet BEVRIJD.
Er is nu ook een artikel over het verzetsverleden van mijn oma,
dat heet BEVRIJD TWEE.

Er worden in dit artikel tzt nog meer fotos en tekst over Gerard geplaatst.

Terug naar MENU