PLAN

*******
Al heel lang heb ik een droom.
Het gaat over de natuur,
hoe we die weer kunnen integreren in onze samenleving,
en hoe we die ánders kunnen vormgeven.
Het gaat daarmee tevens over de planeet Aarde,
die van iedereen is!

*******

...

HOME    PLAN    OMHEINING    LANDGOED    AARDE    WATER    INFO    BLOG

EEN HECTARE LAND

Maar wat houdt deze droom dan in? Stel je het volgende eens voor: In alle landen over de hele wereld, heeft elke familie een hectare land in beheer. Op zo’n hectare leeft een gezin en de eventuele navolgende generaties. De grond is belastingvrij, maar dient wel goed beheerd te worden.

Wat denk je, is dit een utopie? Volgens de auteur Vladimir Megre kan het heel goed. Hij noemt zo’n landgoed een ‘Familie Thuisgrond’ of ‘Familie -Domein of -Landgoed’. Dit is beschreven in zijn boekenreeks, die vanaf 1996 tot op heden is vertaald in méér dan 23 talen. Er zijn miljoenen exemplaren van verkocht. Op deze website zijn een aantal facetten met betrekking tot dit idee verder uitgewerkt in een plan.

Om te beginnen wordt de familie of oprichter die een hectare land beheert, geadviseerd zich te houden aan een aantal richtlijnen, die we onderstaand allereerst summier zullen aanstippen. Deze richtlijnen betreffen de oppervlaktemaat, de indeling van het familie domein of landgoed, en de omringende infrastructuur. Ook zijn er suggesties voor organisatie en wetgeving die door de overheid worden gereguleerd.

OPPERVLAKTE MAAT

Maar, hoe ziet dat er dan verder uit? Een hectare heeft een oppervlaktemaat van 10.000 m2 – vierkante meter. In de vorm van een vierkant is dat dus 100 meter bij 100 meter. De percelen die toegewezen worden voor Familie Thuisgronden, zijn minimaal 1 hectare groot. Rekening houdend met bodemreliëf en andere factoren van het terrein, kan de grootte maximaal 1,3 hectare bedragen. Tussen alle percelen onderling zijn wegen en doorgangen gecreëerd van minimaal 3 tot 4 meter breed.

INDELING LANDGOED

En er is nog veel meer over te vertellen. Eenieder die een hectare grond beheert, kan zich richten op de teelt van produkten en kleinschalige veehouderij. Daarnaast heeft men verantwoording voor regeneratie van de natuur welke géén economische waarde mag hebben. Hiertoe dient de omheining van elke hectare te bestaan uit ‘levend groen’ (bomen en struiken), en dient een kwart van elke hectare begroeid te zijn met eeuwig durende bossen.

Deze bossen kunnen bestaan uit loofbomen, coniferen en voedsel producerende bomen en struiken (fruit, bessen, noten). Hoe de omheining en het bos zijn samengesteld mag men zelf weten.

Tevens dient men een vijver of meer aan te leggen. Huisvesting en eventuele bijgebouwen behoren ook tot de indeling.


PLATTEGROND

In de praktijk blijkt dat mensen die een hectare grond toegewezen hebben gekregen, allereerst beginnen met de aanplant van gemiddeld zo’n 200 bomen per gezin. Daarbij komen nog zo’n 50 Fruitbomen. Struiken, heesters en bessenstruiken: gemiddeld 2000 per gezin. Het is raadzaam om eerst een groenplan en plattegrond te maken van de hectare, inclusief huisvesting en bedrijfsterrein. Je kan bijvoorbeeld beginnen met de omheining. Lees verder: De OMHEINING

 

HOME    PLAN    OMHEINING    LANDGOED    AARDE    WATER    INFO    BLOG