AARDE

HOME    DROOM    OMHEINING    LANDGOED    AARDE    WATER    INFO    BLOG

VISIE?

Wat is onze visie voor de toekomst?
Hoe kunnen we de natuur in volle glorie herstellen?
Hoe krijgen we weer zuiver water?

Hoe zou onze planeet er uit zien als alle families wereldwijd een hectare land zouden beheren?
En is het ook haalbaar voor mijn land?

HAALBAAR?

Om met de laatste vraag te beginnen, Ja, want waarom zou dat niet kunnen?

Echter, voor een klein maar dichtbevolkt land als Nederland, dient elke hectare gemiddeld door vier (of meer) mensen bewoond te worden. Zeg maar standaard gezinsformaat.

Dat is voor de situatie zoals deze nu is waar alle steden en dorpen bewoond en welvarend blijven. En als het even kan zijn die dan wel een stuk groener!

HOEVEEL LAND?

Nederland beschikt over ongeveer 1,85 miljoen hectaren landbouwgrond. In cijfers is het 1.850.000. Dat is iets meer dan de helft van de totale oppervlakte.

Rekening houdend met alle genoemde factoren, kan bijna de helft van de 17 miljoen Nederlanders hectaren beheren (uitgaande van vier personen per hectare).

Hierbij wordt er van uitgegaan dat alle steden en dorpen bewoond blijven, wellicht in mindere mate, maar dat dus niet de totale bevolking het leven op het platteland ambieert. Mocht dit in de verre toekomst wel zo zijn, dan kunnen hier eenvoudig oplossingen voor worden gevonden.

TRANSITIE PROJECTEN

Bovendien zijn er rondom steden en dorpen hectaren beschikbaar voor groene projecten. Dit zijn bij voorkeur rustige gebieden, dus niet langs snelwegen, industrie terreinen of dichtbij zendmasten.

Hiervoor dient de daartoe aangewezen grond permanent te zijn. Hoe mooi is het dan, als omwonenden in onderling overleg zo’n hectare unit beheren in een proces van co-creatie?

GOED NIEUWS

Het goede nieuws vanuit een breder perspectief gezien, dus even over de grenzen van ons kikkerlandje heen, is dat er wereldwijd ruimschoots grond beschikbaar is voor de totale wereldbevolking. Volgens Het Veerhuis betreft dit zelfs gemiddeld twee hectaren grond per persoon! Deze organisatie heeft de Aarde op de wereld erfgoed lijst geplaatst. In principe wordt de Aarde daarmee aan zichzelf teruggegeven.

RICHTLIJNEN

Stadsbesturen kunnen bijvoorbeeld als richtlijn hanteren voor moestuin complexen dat deze worden aangelegd in hectaren. Deze dienen te voldoen aan de eerder omschreven richtlijnen. Zo kan de lokale bevolking bijvoorbeeld rondom elke hectare een groene ‘levende omheining’ aanleggen van bomen en struiken.

Voorts wordt dan een kwart van elke hectare met bos opgevuld, wat ook een richtlijn is. Welke gedeelten op de hectaren dat zijn, en wat voor een vorm deze krijgen, bepalen echter de mensen die de hectaren aanleggen en beheren. Dit kan onder het toeziend oog van de gemeenten gebeuren. Deze mogen hier echter geen commerciëel belang bij hebben, of de hectaren en de opbrengst er van claimen als eigendom.

De aanplant van de kwart hectare bos op elke hectare kan bestaan uit fruitboomgaarden, notenbomen, groen blijvende bomen, en bessenstruiken. Op het vrije gedeelte van de hectaren kunnen burgers tuinderijen aanleggen, inclusief een groentetuin of moestuin, kleine graanveldjes, kruiden en bloemen. Ook recreatieparken en de aanplant van extra minibossen buiten de hectare zijn een optie. Zo komt er weer verbinding tussen de mensen in de steden en natuur!

EEN NIEUW GRID
In het eerste decennium van deze 21e eeuw is een plan ontworpen door Lex Veelo (1944-2012) voor een hectarendorp in Nederland. Hierin krijgt elke hectare de vorm van een regelmatige zeshoek. Dat heet in de metriek ’Hexagoon’, en is Grieks voor ‘Hexa’ = Zes en ‘Gonos’ = Hoek. Een hexagoon heeft zes zijden die even lang zijn, en 6 regelmatige hoeken à 120o. Wanneer deze hectaren tegen elkaar worden aangelegd ontstaat een hexagonaal grid, dat een patroon vormt zoals dat van een bijenkorf. Dit is de meest flexibele structuur voor het inrichten van de grond. Maar waarom is dat zo?

De vorm van een hexagon is zowel solide als flexibel, en om meerdere redenen:

* Een hexagonaal grid benut optimaal de beschikbare oppervlakte van het gehele land (bijvoorbeeld van Nederland).

* Alle andere geometrische vormen liggen in een hexagon besloten, zoals een cirkel, rechthoek, driehoek en vierkant. Daarmee hebben beheerders van hectaren de vrijheid om een unieke layout maken voor hun eigen grondgebied.

* Wanneer meerdere regelmatige zeshoeken naast elkaar worden geplaatst, ontstaat een hexagonaal patroon (net zoals een bijenraat). Via alle hoekpunten kunnen cirkels worden gevormd met ernaast gelegen zeshoeken. Zo ontstaat een ‘florerend’ patroon dat in het Engels ‘Flower Of Life’ wordt genoemd.

* Een bijkomend voordeel is dat een hexagonaal patroon fractaal verkleind of vergroot kan worden. Op grotere schaal heeft een hectaren-dorp als dorpskavel, dus óók de vorm van een regelmatige zeshoek (deze is echter dan ‘liggend’ van vorm).

* Een hexagonale structuur is ook flexibel omdat het soepel over een bolvorm kan spreiden zónder dat het patroon vervormt. Het kan dus in principe als een denkbeeldig grid over heuvels of bergen doorlopen, of symbolisch zelfs over de gehele aardbol aangelegd worden, en onzichtbaar doorlopen bij zee en bos of onherbergzame gebieden. Ook kan het hexagon in een patroon aan één of meerdere kanten onderbroken worden, bijvoorbeeld door obstakels in een terrein, en dan rondom het obstakel weer in hetzelfde patroon verder gaan zonder extra ruimteverlies.

 


CONCLUSIE?
Vanuit toekomstperspectief gezien, bieden hectarendorpen enorme voordelen.

In de dorpen ontstaat een sociale cohesie, waardoor de grootst denkbare groep mensen in staat gesteld is om onze natuur te regenereren, efficiënt te benutten, én blijvend te onderhouden. Zo worden wij weer ware hoeders van onze planeet!

Ook voor de infrastructuur biedt het ontwerp vele voordelen. Zo grenzen er in een flower of life patroon steeds drie hoeken aan elkaar. In een dorpskavel heeft elke hectare drie tot zes ‘drie-hectarenpunten’. (De buitenste hectaren hebben minder buurgronden, wat ook geldt voor de hectaren die het centrum omringen.)

Wanneer de beheerders derhalve hun kwart hectaren bos bij elkaar plaatsen op zo’n drie-hectarenpunt, ontstaat er dus in totaal een bos van driekwart hectare. Zo kunnen in een heel hectaren-dorp pluksgewijs kleine bossen ontstaan van bijna een hectare groot.

Wanneer er meerdere hectaren-dorpen zijn, wordt dit groene patroon zelfs zichtbaar door het gehele land.


BOS GROEPEREN
Met een patroon van hectaren in de vorm van vierkanten (dus 100×100 meter), kunnen er zelfs vier kwart-hectaren bossen bij elkaar geplant worden als een cluster, waardoor er één aaneengesloten hectare aan bos ontstaat per vier familie domeinen.

De vele kwart hectare-bossen in clusters, kunnen ook nog eens aan elkaar gelieerd worden middels groene verbindingswegen. Op die manier zou op speciaal daartoe aangewezen verbindingswegen tevens migratieruimte voor wilde dieren gecreëerd kunnen worden.

Middels clustervorming kan men ook één grote vijver creëren, of huisvesting van drie- of vier onder-een-kap, of andere faciliteiten om te delen in het beheer, zoals bijvoorbeeld weidegrond, stallen, bergruimte of voorraadschuur.

Op deze wijze bestaat het hectare grid uit een groen gelardeerd landschap, zinderend van biodiversiteit. Denk even aan de vervlogen tijden van weleer, toen de natuur nog ongerept was. Zo worden wij ons weer bewust van het belang van de natuur en welvaart voor iedereen en alle levende wezens. Wie weet kunnen we er samen iets moois van maken!
Lees verder: WATER

HOME    DROOM    OMHEINING    LANDGOED    AARDE    WATER    INFO    BLOG