Selecteer een pagina

AARDE

VISIE?

Wat is onze visie voor de toekomst?
Hoe kunnen we de natuur in volle glorie herstellen?
Hoe krijgen we weer zuiver water?

Hoe zou onze planeet er uit zien als alle families wereldwijd een hectare land zouden beheren?
En is het ook haalbaar voor mijn land?

HAALBAAR?

Om met de laatste vraag te beginnen, Ja, want waarom zou dat niet kunnen? Voor kleine en dichtbevolkte landen echter, dient elke hectare gemiddeld door vier (of meer) mensen bewoond te worden. Zeg maar standaard gezinsformaat.

Daarbij wordt er van uitgegaan dat alle steden en dorpen zoals ze nu zijn, bewoond en welvarend blijven, maar als het even kan wel een stuk groener!

HOEVEEL LAND?

Laten we als voorbeeld Nederland nemen. Dit kleine land beschikt over ongeveer 1,85 miljoen hectaren landbouwgrond. In cijfers is het 1.850.000. Dat is iets meer dan de helft van de totale oppervlakte.

Rekening houdend met alle genoemde factoren, kan bijna de helft van de 17 miljoen inwoners hectaren beheren. Hierbij wordt er van uitgegaan dat alle steden en dorpen welvarend en bewoond blijven, en dat dus niet iedereen het leven op het platteland ambieert.

TRANSITIE PROJECTEN

Bovendien zijn er in steden en dorpen hectaren beschikbaar voor groene projecten, en ook in de gebieden er vlak om heen. Dit is bij voorkeur in rustige gebieden, en niet langs snelwegen.

Hiervoor dient de grond permanent te zijn. Hoe mooi is het dan, als omwonenden in onderling overleg zo’n hectare unit beheren in een proces van co-creatie?

GOED NIEUWS

Het goede nieuws vanuit een breder perspectief gezien, dus even over de grenzen van ons kikkerlandje heen, is dat er wereldwijd ruimschoots grond beschikbaar is voor de totale wereldbevolking. Volgens Het Veerhuis betreft dit zelfs twee hectaren grond per persoon! Deze organisatie heeft de Aarde op de wereld erfgoed lijst geplaatst. In principe wordt de Aarde daarmee aan zichzelf teruggegeven.

RICHTLIJNEN

Gemeenten kunnen bijvoorbeeld als richtlijn hanteren dat alle hectaren dienen te voldoen aan het eerder omschreven principe van de hectare-units. Zo kan de locale bevolking bijvoorbeeld rondom elke hectare een groene ‘levende omheining’ aanleggen van bomen en struiken.

Voorts wordt dan een kwart van elke hectare met bos opgevuld, wat ook een richtlijn is. Welke gedeelten dat zijn, en wat voor een vorm dat krijgt bepalen echter de mensen die de hectare aanleggen en beheren. Dit kan onder leiding van de gemeenten gebeuren. Deze mogen hier echter geen commerciëel belang bij hebben, of de hectaren claimen als eigendom.

De aanplant van de kwart hectare bos kan bestaan uit fruitboomgaarden, notenbomen, groen blijvende bomen, en bessenstruiken. Op het vrije gedeelte van de hectaren kunnen burgers tuinderijen aanleggen, inclusief een groentetuin of moestuin, kleine graanveldjes, kruiden en bloemen. Ook recreatieparken en de aanplant van minibossen buiten de hectare zijn een optie. Zo komt er weer verbinding tussen mens en natuur!

 

EEN NIEUW GRID

In het eerste decennium van deze 21e eeuw is een plan ontworpen voor een hectaredorp in Nederland, door Lex Veelo (1944-2012). Hierin krijgt elke hectare de vorm van een regelmatige zeshoek. Dat heet in de metriek ’Hexagoon’, en is Grieks voor ‘Hexa’ = Zes en ‘Gonos’ = Hoek. Een hexagoon heeft zes zijden die even lang zijn, en 6 regelmatige hoeken à 120o.

De vorm van een hexagon is zowel solide als flexibel, en om meerdere redenen:

* Alle andere geometrische vormen liggen hierin besloten, zoals cirkel, rechthoek, driehoek en vierkant. Daarmee hebben beheerders de vrijheid om een unieke layout maken voor hun eigen grondgebied.

* Wanneer meerdere regelmatige zeshoeken naast elkaar worden geplaatst, ontstaat een hexagonaal patroon (net zoals een bijenraat). Via alle hoekpunten kunnen cirkels worden gevormd met ernaast gelegen zeshoeken. Zo ontstaat een ‘florerend’ patroon dat in het Engels ‘Flower Of Life’ wordt genoemd.

* Een bijkomend voordeel is dat het patroon fractaal verkleind of vergroot kan worden. Op grotere schaal heeft een hectaredorp als dorpskavel, dus óók de vorm van een regelmatige zeshoek.

* Een hexagonale structuur spreidt soepel over een bolvorm zonder dat het patroon vervormt. Het kan dus in principe als een grid over de gehele aardbol aangelegd worden, en onzichtbaar doorlopen bij zee en bos of onherbergzame gebieden.

 


CONCLUSIE?

Vanuit toekomstperspectief gezien, biedt de co-creatie van hectare-units enorme voordelen. Zo is de grootst denkbare groep mensen in staat gesteld om onze natuur te regenereren, efficiënt te benutten, én blijvend te onderhouden. Zo worden wij weer ware hoeders van onze planeet!

Ook voor de infrastructuur biedt het ontwerp vele voordelen. Zo grenzen er in een flower of life patroon steeds drie hoeken aan elkaar. In een dorpskavel heeft elke hectare drie tot zes ‘drie-hectarenpunten’. (De buitenste hectaren hebben minder buurgronden, wat ook geldt voor de hectaren die het centrum omringen.)

Wanneer de beheerders derhalve hun kwart hectaren bos bij elkaar plaatsen op zo’n drie-hectarenpunt, ontstaat er dus in totaal een bos van driekwart hectare. Zo kunnen in een heel hectaren-dorp pluksgewijs kleine bossen ontstaan van bijna een hectare groot. Wanneer er meerdere hectaren-dorpen zijn, wordt dit groene patroon zelfs zichtbaar door het gehele land.


BOS GROEPEREN
Met een ander patroon dan het flower of life patroon, kunnen er zelfs vier kwart-hectaren bossen bij elkaar geplant worden, als een cluster, waardoor er één aaneengesloten hectare aan bos ontstaat per vier familie domeinen.

De vele kwart hectare-bossen in clusters, kunnen ook nog eens aan elkaar gelieerd worden middels groene verbindingswegen. Op die manier onstaat tevens migratieruimte voor het dierenrijk.

Middels clustervorming kan men ook één grote vijver creëren, of huisvesting van drie-onder-een-kap, of andere faciliteiten om te delen in het beheer, zoals bijvoorbeeld weidegrond, stallen, bergruimte of voorraadschuur.

Op deze wijze bestaat het hectare grid uit een groen gelardeerd landschap, zinderend van biodiversiteit. Denk even aan de vervlogen tijden van weleer, toen de natuur nog ongerept was. Zo worden wij ons weer bewust van het belang van de natuur en welvaart voor iedereen en alle levende wezens. Wie weet kunnen we er samen iets moois van maken!