AARDE

HOME    PLAN    OMHEINING    LANDGOED    AARDE    WATER    INFO    BLOG

TOEKOMST VISIE?

Wat is onze visie voor de toekomst?
Hoe kunnen we de natuur in volle glorie herstellen? Hoe krijgen we weer zuiver water?

Hoe zou onze planeet er uit zien als alle families wereldwijd een hectare land zouden beheren? En is het ook haalbaar voor mijn land?

HAALBAAR?

Om met de laatste vraag te beginnen, Ja, want waarom zou dat niet kunnen?

Echter, voor een klein maar dichtbevolkt land als Nederland, dient elke hectare gemiddeld door vier (of meer) mensen bewoond te worden. Zeg maar standaard gezinsformaat.
Dat is voor de situatie zoals deze nu is waar alle steden en dorpen bewoond en welvarend blijven. En als het even kan zijn die dan wel een stuk groener!

HOEVEEL LAND?

Nederland beschikt over ongeveer 1,85 miljoen hectaren landbouwgrond. In cijfers is het 1.850.000. Dat is iets meer dan de helft van de totale oppervlakte.

Rekening houdend met alle genoemde factoren, kan bijna de helft van de 17 miljoen Nederlanders hectaren beheren (uitgaande van vier personen per hectare).

Hierbij wordt er van uitgegaan dat alle steden en dorpen bewoond blijven, wellicht in mindere mate, maar dat dus niet de totale bevolking het leven op het platteland ambieert. Mocht dit in de verre toekomst wel zo zijn, dan kunnen hier eenvoudig oplossingen voor worden gevonden.

TRANSITIE

Bovendien zijn er rondom steden en dorpen hectaren beschikbaar voor groene projecten. (niet langs snelwegen, industrie terreinen of dichtbij zendmasten). De aangewezen grond dient permanent te zijn. Hoe mooi is het dan, als omwonenden in onderling overleg zo’n hectare unit beheren in een proces van co-creatie?

GOED NIEUWS

Het goede nieuws, even over de grenzen van ons kikkerlandje heen, is dat er wereldwijd ruimschoots grond beschikbaar is voor de totale wereldbevolking. Volgens Het Veerhuis betreft dit zelfs gemiddeld twee hectaren grond per persoon!
Deze organisatie heeft de Aarde op de wereld erfgoed lijst geplaatst. In principe wordt de Aarde daarmee aan zichzelf teruggegeven.

RICHTLIJNEN

Stadsbesturen kunnen bijvoorbeeld als richtlijn hanteren dat moestuin complexen worden aangelegd in hectaren. Deze moestuin hectaren dienen te voldoen aan de eerder omschreven richtlijnen. Zo kan de lokale bevolking bijvoorbeeld rondom elke moestuin hectare een groene ‘levende omheining’ aanleggen van bomen en struiken.

Voorts wordt dan een kwart van elke hectare met bos opgevuld, wat ook een richtlijn is. Welke gedeelten op de hectaren dat zijn, en wat voor een vorm deze krijgen, bepalen echter de mensen die de hectaren aanleggen en beheren. Dit kan onder het toeziend oog van de gemeenten gebeuren. Deze mogen hier echter geen commerciëel belang bij hebben, of de hectaren en de opbrengst er van claimen als eigendom.

De aanplant van de kwart hectare bos op elke hectare kan bestaan uit fruitboomgaarden, notenbomen, groen blijvende coniferen, en bessenstruiken. Op het vrije gedeelte van de hectaren kunnen burgers tuinderijen aanleggen, inclusief een moestuin, kleine graanveldjes, kruiden en bloemen en kassen. Ook recreatieparken en de aanplant van extra mini-bossen buiten de hectare zijn een optie. Zo komt er weer verbinding tussen de mensen in de steden en natuur!

EEN NIEUW GRID

In het eerste decennium van deze 21e eeuw is een plan ontworpen door Lex Veelo (1944-2012) voor een hectarendorp in Nederland. Hierin krijgt elke hectare de vorm van een regelmatige zeshoek. Dat heet in de metriek ’Hexagoon’, en is Grieks voor ‘Hexa’ = Zes en ‘Gonos’ = Hoek.

Een hexagoon heeft zes zijden die even lang zijn, en 6 regelmatige hoeken à 120o. Wanneer deze hectaren tegen elkaar worden aangelegd ontstaat een hexagonaal grid, dat een patroon vormt zoals dat van een bijenkorf. Dit is de meest flexibele structuur voor het inrichten van de grond. Maar waarom is dat zo?

De vorm van een hexagon is zowel solide als flexibel, en om meerdere redenen:

 • Een hexagonaal grid benut optimaal de beschikbare oppervlakte van het gehele land (bijvoorbeeld van Nederland).
  .
 • Alle andere geometrische vormen liggen in een hexagon besloten, zoals een cirkel, rechthoek, driehoek en vierkant. Daarmee hebben beheerders van hectaren de vrijheid om een unieke layout maken voor hun eigen grondgebied.
  .
 • Wanneer meerdere regelmatige zeshoeken naast elkaar worden geplaatst, ontstaat een hexagonaal patroon (net zoals een bijenraat). Via alle hoekpunten kunnen cirkels worden gevormd met ernaast gelegen zeshoeken. Zo ontstaat een ‘florerend’ patroon dat in het Engels ‘Flower Of Life’ wordt genoemd.
  .
 • Een bijkomend voordeel is dat een hexagonaal patroon fractaal verkleind of vergroot kan worden. Op grotere schaal heeft een hectaren-dorp als dorpskavel, dus óók de vorm van een regelmatige zeshoek (deze is echter dan ‘liggend’ van vorm).
  .
 • Een hexagonale structuur is ook flexibel omdat het soepel over een bolvorm kan spreiden zónder dat het patroon vervormt. Het kan dus in principe als een denkbeeldig grid over heuvels of bergen doorlopen, of symbolisch zelfs over de gehele Aardbol -of platte Aarde- aangelegd worden, en onzichtbaar doorlopen bij zee en bos of onherbergzame gebieden.
  .
 • Ook kan het hexagonale patroon aan één of meerdere kanten onderbroken worden, bijvoorbeeld door obstakels in een terrein, en dan rondom het obstakel weer in hetzelfde patroon verder gaan, zónder extra ruimteverlies.

 


Conclusie?

Vanuit toekomstperspectief gezien, bieden hectaren-dorpen enorme voordelen. De hectaren-dorpen zijn gecreëerd middels een leefbare structuur met sociale cohesie. Hierdoor is de grootst denkbare groep mensen in staat gesteld om onze natuur te beheren. Dat houdt in de natuur helpen regenereren, deze efficiënt te benutten, én blijvend te onderhouden. Zo worden wij weer ware hoeders van onze planeet!

Infra Structuur

Ook voor de infrastructuur biedt het ontwerp vele voordelen. Zo grenzen er in een hectaren-dorp met de layout van hexagonale hectaren steeds drie hoeken aan elkaar.

De hectaren die worden omringd door andere hectaren hebben zes hoekpunten die grenzen aan de hoekpunten van twee buurhectaren. De hectaren aan de buitenrand van het dorp, en ook de hectaren rondom het centrum, hebben twee of drie aangrenzende buurgronden.

Middels clustervorming van deze hoekpunten kan men bijvoorbeeld ook één grote vijver creëren. Zo’n vijver wordt dan gedeeld en beheerd door drie buurgronden, en spaart oppervlakte voor de resterende grond van de betreffende buurronden.

Zo kan met ook kiezen voor huisvesting van drie- of vier onder-een-kap. Bijvoorbeeld voor de gedeelde aanleg van electriciteit, watertoevoer en warmtebron.

Ook andere faciliteiten kunnen middels de aaneensluiting van hoekpunten worden gedeeld in het beheer. Denk bijvoorbeeld aan gedeelde weidegrond, stallen, bergruimte, kassen, of voorraadschuur.

Bossen Groeperen

En wat gebeurt er wanneer de beheerders van familie domeinen hun kwart hectaren bos bij elkaar plaatsen?

Wanneer het twee aangrenzende familie domeinen zijn, ontstaat er dus een totaal bosoppervlak van een halve hectare.

Worden de kwart hectare bossen van drie familie domeinen bij elkaar geplaatst op een drie-hectarenpunt, dan ontstaat er dus een bos met een totaaloppervlak van driekwart hectare!

Zo kunnen in een heel hectaren-dorp pluksgewijs kleine bossen ontstaan van bijna een hectare groot.

Langs de Zijlijnen

Uiteraard kunnen de bossen ook langs de zijlijnen van de hectaren geplaatst worden. Als een buurhectare aan dezelfde zijkant een kwart hectare bos plaatst, ontstaat eveneens een halve hectare aan bos.

Hectaren Bossen

Met een dorps-patroon van hectaren in de vorm van vierkanten (dus elke vierkante hectare is dan 100×100 meter), kunnen er zelfs vier kwart-hectare bossen bij elkaar aangelegd worden aangezien een vierkant vier hoekpunten heeft.

Mochten de beheerders van vier aangrenzende familie domeinen besluiten hun kwart hectare bos bij elkaar te plaatsen, dan ontstaat er dus in totaal één hectare bos aan bosoppervlak. Dus een Hectare Bos. Zo kunnen er op deze wijze zelfs meerdere hectaren-bossen in een hectaren-dorp worden aangelegd.

Deze clustervorming van bossen in halve, tot driekwart of hele hectaren kan uiteraard in elk andere samenstelling van het oppervlak gecreëerd worden. Dus bijvoorbeeld ook als alle hectaren een andere vorm hebben, zoals heden ten dage in Nederland nog vaak wordt gezien als een soort van ‘lappendeken’ patroon.

Migratie Ruimte

De hectaren-bossen, kunnen ook nog eens aan elkaar gelieerd worden middels groene verbindingswegen. Zo kan tevens migratie ruimte voor vee en wilde dieren gecreëerd worden.

Door het clusteren van kwart hectare bossen wordt het hectare grid opgevuld met een bosrijk groen gelardeerd landschap, zinderend van biodiversiteit.

Wanneer er meerdere hectaren-dorpen vlak bij elkaar liggen, wordt dit groene patroon als infra structuur zichtbaar in een groter gebied. Wellicht zelfs ooit door het gehele land. Dus zo onstaat in feite het Aarde Hectare Raster (in het Engels: The Earth Hectare Grid).

Denk je ook wel eens aan de vervlogen tijden van weleer, toen de natuur nog ongerept was? Wie weet krijgen wij dat ooit nog eens terug, maar daar moeten we dan wel wat voor doen.

Zo worden wij ons weer bewust van het belang van de natuur en welvaart voor iedereen en alle levende wezens. Wie weet kunnen we er samen iets moois van maken!
Lees verder: WATER

HOME    PLAN    OMHEINING    LANDGOED    AARDE    WATER    INFO    BLOG