LANDGOED

HOME    PLAN    OMHEINING    LANDGOED    AARDE    WATER    INFO    BLOG

HET BOS

Volgens de richtlijnen dient eenvierde van het landgoed uit bos te bestaan. Dit kwart hectare bos is permanent en mag dus niet gebruikt worden voor commerciële houtkap!

Welke bomen zijn er zoal geschikt voor dit minibos? Dat zijn: coniferen, loofbomen, fruitbomen en notenbomen. Langs paden, op een open plek en aan de rand van zo’n bos, kan een grote variëteit aan struiken geplaatst worden, waaronder bessenstruiken en heesters.

BIODIVERSITEIT

Ideaal gesproken kent alle aanplant op het landgoed een grote biodiversiteit. Wat voor bos heeft jouw voorkeur? Bestaat het uit één en dezelfde soort bomen, of kies je voor een gemengde samenstelling? Het planten van cultivars wordt daarbij afgeraden omdat deze geen kiemkrachtig zaad voortbrengen. Want de natuur dient optimaal te kunnen regenereren!

 

VRIJE GROND

Wat zijn de opties met betrekking tot de inrichting van de vrije grond? Dat zijn er meerdere. De keus van huisvesting en bedrijfsvoering zijn hiervoor bepalend.
Als richtlijn gelden natuur inclusieve methoden van landbouw en kleinschalige veehouderij, maar bijvoorbeeld ook het hoeden van bijen.

Wisselteelt, permacultuur, organische bemesting en plantenrassen die intensief wortelen, creëren bodemherstel en een verbeterde bodemvruchtbaarheid. Aangeraden wordt, gewassen te telen die in onze klimaatzone goed gedijen.

Men kan ook extra bos aanleggen voor houtproductie voor opvolgende generaties. Daarnaast is er plaats voor huisvesting en bijgebouwen, uiteraard in overeenstemming met daarvoor vastgestelde wetgeving.


WATERBEHEER

Een meer en vijvers vormen een habitat voor vissen en vogels, en kunnen ook als drinkplaats fungeren voor dieren. Mensen genieten van de aanblik van water, en recreëren er graag bij! Ook kunnen waterreservoirs aangelegd worden. Deze dienen voor irrigatie bij langdurige regen, en voorzien in water bij aanhoudende droogte. Vanwege klimaatverandering komen uitersten in het weer vaker voor.

OPENBARE RUIMTE

Wat gebeurt er als burgers een hectare krijgen toegewezen? Er ontstaan individueel beheerde hectaren waarop families wonen en hun navolgende generaties.

Wanneer meerdere hectaren die door families worden beheerd aan elkaar grenzen, ontstaat in zekere zin een nieuwe indeling van het landschap.

Factoren zoals sociale cohesie, infrastructuur en energievoorziening spelen daarbij een grote rol. Wanneer meerdere hectaren aan elkaar grenzen met genoemde factoren in een onderling verband, onstaan er nieuwe en grootschaliger conglomeraties.

Hectaren grond als familiedomeinen kunnen derhalve ook worden gerangschikt in de vorm van hectaren-dorpen.

.

HECTARENDORP

Maar wat is een hectarendorp? Hoe ziet dat er dan uit? Een hectarendorp mag maximaal uit 150 hectares bestaan, en heeft een dorpskern voor algemene activiteiten. Dit centrum mag maximaal 7% van het totale dorpskavel in beslag nemen. Dus bij een hectarendorp van 100 hectares bestaat de dorpskern uit een oppervlakte van 7 hectares. Bij 150 hectares is het 10½ hectaren.

Op ‘het platteland’ kunnen hectaren-dorpen kleinschalige landbouw bedrijven alsmede kleinschalige veehouderij. Wellicht kunnen in de toekomst de dorpen bijdragen aan voedselvoorziening in de steden (want de families die daar leven hebben immers geen grond in beheer).

Ook families in steden die een hectare grond willen beheren krijgen daarvoor dan de ruimte! Men dient zich dan permanent op de hectare grond te vestigen. Hoe zou de Aarde er uit zien als alle families wereldwijd een hectare grond in beheer hebben?
Lees verder: AARDE

HOME    PLAN    OMHEINING    LANDGOED    AARDE    WATER    INFO    BLOG