HOME

Margreet Otto
...English.... Nederlands

HOME    PLAN    OMHEINING    LANDGOED    AARDE    WATER    INFO    BLOG

AAN*GE*NAAM*

Hallo!
Mijn naam is Margreet Otto.
Ik noem deze naam mijn ‘geboortenaam’ omdat dit de naam is die mijn ouders mij hebben gegeven bij mijn geboorte.

Ter introductie wil ik graag iets meer over mijn naam vertellen. Als dat oké is met jou?

Het is omdat mijn geboortenaam voor mij belangrijk is geworden, en ik heb de url van deze website dan ook deze naam gegeven.

MIJN VOORNAAM

Mijn voornaam is ‘Margreet’. En het is mijn enige naam! Ik heb dus geen middelste namen. Volgens mijn woordenboek stamt de naam ‘Margareta’ af van het Griekse ‘Margaron’, dat ‘Parel’ betekent. ‘Mar-que-rites’ is ‘Parel van de Zee’. Wat mijn ouders niet wisten toen zij mij mijn voornaam gaven, is dat twee van mijn voorouders de naam Margaretha dragen!

EN ACHTERNAAM

En mijn achternaam ‘Otto’ is mijn meisjesnaam. Deze is dus afkomstig van mijn vaders achternaam.

MIJN OUDERS

Mijn vader’s geboortenaam is:
Anton Hendrik Otto.
En mijn moeder’s meisjesnaam is:
Bieuwkjen Jozina Maria Wilschut.

NAAMGEVING DOOR DE SAMENLEVING

Tegenwoordig is het in de westerse wereld standaard dat pasgeborenen hun achternamen ontlenen aan de achternaam van hun vader.

NAAMGEVING DOOR MAATSCHAPPIJ

Dit is echter niet in alle culturen zo, en dat was hier in het verleden ook niet zo. Het was door toedoen van Napoleon dat er officieel achternamen werden ingevoerd in Nederland. Dus ik zekere zin, als ik hierover nadenk, is mijn achternaam ook aan mij gegeven vanwege de institutionalisering van naamgeving van achternamen in onze samenleving.

OF HET GODDELIJKE PRINCIPE?

Maar als je er verder over nadenkt, en je accepteert het principe van synchroniciteiten, dan krijg je de naam die je toebehoort vanuit kosmisch perspectief gezien.

MIJN TWEEDE ACHTERNAAM

Toen ik 18 was, heb ik mijn achternaam ‘Otto’ officieel laten veranderen in mijn moeder’s achternaam ‘Wilschut’. Dus tot aan mijn schrijven nu kennen de meeste mensen mij bij die naam.

Ik had mijn achternaam laten veranderen omdat mijn ouders zijn gescheiden toen ik vier was. Vanaf dat moment woonde ik bij mijn moeder. Het contact met mijn vader was ook niet heel hecht. Toendertijd als je je naam wilde laten veranderen diende je toestemming te hebben van de koning of koningin. Ook moest je daar een flinke som gelds voor neertellen.

OPGEVOED ZONDER VADER

Ik ben dus zonder mijn vader opgevoed, omdat ik het contact zelf verbroken had. Dat heb ik hersteld ongeveer 12 jaren nadat mijn achternaam veranderd was. En het hernieuwde contact was redelijkerwijs goed te noemen tot aan zijn overlijden in 2021.

Maar wat betekent het nu voor mij om twee achternamen te hebben?
Aan de ene kant voel ik mij meer vertrouwd met de achternaam Wilschut omdat ik mij veel meer verbonden voel met mijn moeder. Ook draag ik haar achternaam het langst gedurende mijn leven.

DE NAAMS OEFENING

Anderzijds heb ik mijn meisjes achternaam Otto weer leren integreren in mijn leven door de Naamsoefening. Zo leerde ik dat de geboortenaam van belang is omdat deze het meeste resoneert met je leven.

Door de naamsoefening leerde ik om mijn achternaam Otto niet alleen met mijn vader te associëren, maar juist met mijzelve.

Want de achternaam is óók van mij, het woord ‘meisjesnaam’ zegt het in feite ook, en zo heb ik mij deze achternaam dus weer toe leren eigenen.

TROTS OP BEIDE

Door de naamsoefening leerde ik ook om méér van mijzelf te houden. Om deze website met mijn geboortenaam te benoemen was voor mij evengoed een grote stap.

Maar langzaam ben ik er naar toegegroeid, want door je geboortenaam te accepteren, en bewust te dragen, is deze ook je krachtigste bondgenoot, om het zo maar eens te zeggen. En nu ben ik trots op mijn beide achternamen! Als de tijd het toestaat, zal ik nog eens wat blogs wijden aan de naamsoefening, want interessant is het!

INSPIRATIE BRON

En wat is er nog meer over mijzelf te vertellen? Je kan me vaak zien schrijven over zaken die me inspireren, zoals de natuur.

Zo hou ik bijvoorbeeld van het geluid van de golven in de branding en de geur van de aarde na regen!

Ook geniet ik van wandelen in een dennenbos of de zoete smaak van zongerijpte bessen.
En uiteraard breng ik het liefst tijd door met degenen waar ik van hou!

SAMENHANG DER DINGEN

Mijn liefde voor de natuur, de Aarde en de mensheid heeft me er toe aangezet om een aantal reeds bestaande ideeën van anderen, in een nieuwe onderlinge samenhang te presenteren.

NIEUW GEDACHTENGOED

Vanuit mijn eigen ideeën rijkdom heb ik daar nog het een en ander aan toegevoegd. Dit heeft min of meer geleid tot een nieuw gedachtengoed! Op de volgende pagina’s kan je meer lezen daarover.

BLOG ARTIKELEN

Op mijn blogpagina heb ik ook artikelen geschreven over onder meer de natuur, mijn voorouders en de gevolgen van een medische behandeling die ik heb ondergaan met Radio Actief Jodium.

RADIO ACTIEF JODIUM

Deze medische behandeling kreeg ik 24 jaar geleden toen ik in Amerika woonde (bij schrijven nu in 2023).
Hier kan je er meer over lezen:
DE RAI SERIE 

LETSEL SCHADE

Door de behandeling met RAI heeft mijn metabolisme letselschade opgelopen aan meerdere organen en weefsels. Al die jaren na de behandeling ben ik zwaar belast geweest met ingrijpende gezondheids-problemen. Deze hebben meerdere malen geleid tot levensbedreigende situaties en zelfs bijna-dood ervaringen.

 

GECOMPLICEERDE CONDITIE

Dit is vanwege de heel ingewikkelde medische conditie die daardoor is ontstaan, waarvoor ik geen officiële erkenning heb gekregen van medische specialisten.

Dus heb ik meerdere malen mij het eigen vege lijf moeten zien te redden met behulp van particuliere artsen. Daarvoor heb ik mij heel veel moeite moeten zien te getroosten om ze uberhaupt te vinden alsmede te financiëren. Het is op zich niet alleen een wonder dat dat tot nu toe is gelukt, maar ook een hele prestatie (vind ik zelf).

ONZICHTBAAR

Mijn medische situatie is echter voor de buitenwereld grotendeels onzichtbaar.
Er bestaat bovendien geen medisch behandel-protocol voor mensen met letselschade door straling (!), en waar ik dus doorgaans alleen mee worstel en welke mijn leven flink heeft beperkt.

EDUCATIE

Mijn HBO opleiding Grafisch Ontwerpen heb ik gevolgd aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Utrecht. Daarna heb ik nog meerdere cursussen afgerond, onder andere op het gebied van milieu voorlichting. In al deze vakgebieden heb ik echter niet beroepsmatig gewerkt. Dit was grotendeels vanwege chronische ziekte, maar ook vanwege mijn levensloop en waarin ik zo’n twintig keer ben verhuisd.

WONEN IN HET BUITENLAND

Ook heb ik in het buitenland gewoond, Zwitserland, Amerika en korte verblijven in Singapore.

VRIJWILLIGERS WERK

Vanwege voornoemde redenen heb ik vaak ‘vrijwilligers werk’ gedaan voor verschillende organisaties.

Dat werk deed ik graag, en het heeft mij altijd inzichten gebracht, maar was onbetaald. Financiëel leidde de combinatie van genoemde- en andere factoren tot leven aan de onderkant van de samenleving.

Terugblikkend ben ik dankbaar dat ik daar tot nu toe goed doorheen ben gekomen, mede dankzij de hulp van mijn moeder.

EENZAAM EN ONTHEEMD?

Met alles wat er momenteel gaande is in de wereld, zijn er veel mensen die zich angstig, eenzaam of soms zelfs ontheemd voelen. Dat heb ik ook wel eens.

Maar dan hou ik mijzelf altijd voor dat het geluk in kleine dingen zit. En dat het uiteindeluck allemaal wel goed komt met de wereld.

En dan bedenk ik me elke keer als ik de moed heb opgegeven, dat het de kunst is om toch wéér op te staan.

SAMEN

En misschien geldt dat ook wel voor jou?

Dus laten wij alsjeblieft om elkander geven en verdraagzaam zijn.

We weten immers nooit zeker wat er echt diep in een ander omgaat. En samen kunnen we zo veel meer!

HOME IS WHERE
THE HEART IS!

De meeste natuur fotos heb ik zelf gemaakt. Ze zijn heel simpel, vaak gaat het om een keus van bloemen, planten, struiken en bomen die ik op mijn eigen landgoed wil planten. De boomsoorten en andere vegetatie zijn geselecteerd op praktisch nut en esthetische waarde. Bijvoorbeeld ‘voedsel-dragend’ of ‘groen-blijvend’.
Zoals een walnootboom, die een prachtig mooi blad heeft in de zomermaanden, en die daarnaast ook nog walnoten produceert. Of een Den, die groenblijvend is en tevens eetbare dennezaden oplevert.

WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT

Op een aantal andere websites door mij gecreëerd schrijf ik tevens artikelen op de blogpaginas zowel in het Nederlands als in het Engels. Schrijven kost mij geen fysieke of mentale  inspanning.
Ik hoop dat wanneer ik ooit definitief uitcheck van deze planeet, dat ik het dan mooier en beter heb kunnen achterlaten door mijn steentje aan het grote geheel bij te dragen. Dan heb ik toch mijn doel bereikt! Vandaar dat ik mijn dromen die ik al wat langer koester, heb omgezet in een plan.

Margreet Otto Wilschut
Lees verder: EEN PLAN

HOME    PLAN    OMHEINING    LANDGOED    AARDE    WATER    INFO    BLOG