Selecteer een pagina

INFO

AAN*GE*NAAM

Mijn geboortenaam is Margreet Otto. Bij voorkeur schrijf ik over zaken die me inspireren of bezig houden, zoals de natuur. Zo hou ik bijvoorbeeld van het geluid van de golven in de branding en de geur van de aarde na regen!

Ook geniet ik van wandelen in een dennenbos of de zoete smaak van zongerijpte bessen. En uiteraard breng ik het liefst tijd door met degenen waar ik van hou!

Margreet Otto

Mensen kennen mij ook met mijn officiële achternaam: Wilschut. Dat is die van mijn moeder. Voor deze website heb ik echter mijn originele naam voorrang gegeven. Ik ben trots op beide namen!

 

GEDACHTENGOED

Mijn liefde voor de natuur, de aarde en de mensheid heeft me er toe aangezet om een aantal reeds bestaande ideeën van anderen, in een nieuwe onderlinge samenhang te presenteren.

Vanuit mijn eigen ideeënrijkdom heb ik daar nog het een en ander aan toegevoegd. Dit heeft min of meer geleid tot een nieuw gedachtengoed in ontwikkeling! Hieronder lees je er meer over.

DOEL WEBSITE

Deze website richt zich in het bijzonder op redistributie van land. Dat gebeurt middels een herverdeling van grond in hectare-units. Ook komen onderwerpen uit de natuur aan bod, zoals herbebossing en zuiver water.

De introductie van het basis idee vindt je op de Home pagina. Dat wordt daarna in chronologische volgorde uiteengezet op de daarop volgende paginas.

Een onderdeel van het basisidee houdt in dat hectaren land in een cirkelvormig patroon ingedeeld kunnen worden. Dat ziet er vanuit het vliegtuig gezien héél anders uit dan de ons zo bekende lappendeken van onregelmatige rechthoeken.

FLOWER OF LIFE

Zo’n patroon wordt ook wel ‘Flower of life’ genoemd. Het is gebaseerd op een onderliggende structuur van zeshoeken. Deze geometrie is in de natuur veelvuldig zichtbaar, zoals bijvoorbeeld in een honingraat. Het is óók de basis van de kristallijne vorming van water.

PLANEET AARDE

Ook op grote schaal spreidt een flower of life patroon soepel over een bolvorm, wat dan onze Aarde is!

Wanneer hectaren worden ingebed in deze geometrie, ontstaat een hectaregrid welke flexibel uitbreidt over grote gebieden en zelfs meerdere landen!

Zo’n lay-out loopt onzichtbaar door bij steden, zeeën, rivieren, en bossen. Het patroon kan ingevuld worden dáár waar overheden grond beheerbaar stellen.

PILOT PROJECT?

Maar voordat je denkt, ‘Ehh, wacht eens even, wat is dit allemaal?’, ja inderdaad, het is een omvangrijk idee!

Laten we zeggen dat het een nieuwe gedachte is voor de lange termijn! Het zou echter heel interessant kunnen zijn om hiervan een pilot project uit te voeren, bijvoorbeeld over een gebied van 1000 hectaren. Wie weet komt dat er ooit van.

URGENTIE

Desalniettemin voel ik een urgentie om dit onder de aandacht te brengen.

Zoals ik het zie, zijn er wereldwijd meerdere waardesystemen uit balans, zoals ons klimaat. En dit zou wel eens een stap in de goede richting kunnen zijn.

Daarom stel ik voor, om NU aan onze toekomst te beginnen, én die van onze kinderen en de generaties erna! Doe je mee?

EENZAAM EN ONTHEEMD?

Met alles wat er momenteel gaande is in de wereld, zijn er veel mensen die zich eenzaam en ontheemd voelen. Dat heb ik soms ook. En dan hou ik mijzelf altijd voor dat het geluk vaak in kleine dingen zit.

En ook al heb ik in mijn leven de moed al zo’n duizend keer opgegeven, dan bedenk ik dat het de kunst is om tóch voor die duizend-en-éénste keer weer op te staan.

En misschien geldt dat ook wel voor jou? Dus laten wij alsjeblieft om elkander geven en verdraagzaam zijn. We weten immers nooit zeker wat er echt diep in een ander omgaat. En samen kunnen we zo veel meer!

HeartBlue

HOME IS WHERE THE HEART IS

Een aantal natuur fotos op deze site heb ik zelf gemaakt. Dan staat mijn naam er op. Vaak gaat het om een keus van bloemen, planten en bomen die ik op mijn eigen landgoed wil planten. Voor mijzelf geldt dat ik die dan mooi moet vinden en dat deze bij voorkeur ook van nut zijn. Zoals voedseldragend of groenblijvend.

WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT

Vaak schrijf ik over de natuur op mijn blogpaginas. Dat doe ik zowel in het Nederlands als in het Engels. Daarnaast ook over andere onderwerpen die me bezig houden, zoals over het Aarde Hectare Raster. Dat is het idee zoals hierboven beschreven nog verder uitgewerkt:

www.earthhectaregrid.com

Overigens ben ik benieuwd, als jij een hectare grond zou beheren, hoe ziet jouw landgoed er dan uit?

Of, als dit alles nog nieuw voor je is, wil je er dan meer over weten?
Hier begon het voor mij! → HOME

Hartegroet,
Margreet Otto Wilschut

Wil je reageren of meer informatie, vul dan het bijgaande contactformulier in en klik op verzend.
Leuk van je te horen!

Margreet Wilschut

CONTACT

11 + 15 =