SCHOON DRINKWATER

SCHOON DRINKWATER

Schoon drinkwater, wie wil dat nou niet? Zowel het oppervlak van de Aarde als wij mensen, bestaan voor méér dan 70% uit water. Dus het is een belangrijk element in ons bestaan. Daarom heeft schoon kristalhelder zuiver water een hoge prioriteit. Mondiaal is echter sprake van waterverontreiniging.

Chemische stoffen
Chemische resten circuleren wereldwijd in het gehele ecosysteem door: verbranding en lozing van chemicaliën in de lucht en oppervlakte wateren, gedumpt afval, reinigingsmiddelen, verf, landbouwgif, mestresten, kunstmest, straling waaronder electromagnetisch en radioactieve stoffen, medicijnresten en plastic. De Nederlandse organisatie ‘Sea First’ meldt dat er zo’n 80.000 verschillende chemische stoffen in de oceanen zijn. Dat betekent dat deze middels onze rivieren of door regenval de oceanen bereiken. Hoeveel daarvan is in ons drinkwater terecht gekomen? Kunnen waterzuiverings installaties ook alle microscopisch kleine deeltjes uit ons drinkwater zuiveren?

Volgens de schatting van een andere Nederlandse organisatie ‘The Ocean CleanUp’ -die zoals de Engelse naam al doet vermoeden eveneens internationaal georiënteerd is-, zijn er wereldwijd méér dan 5 triljoen stukjes plastic in de oceanen. Zij hebben proefmetingen gedaan met behulp van reuze-sleepnetten in de Grote Oceaan. In het midden waar de stromingen circuleren, drijft een enorm veld van plastic afval, zo groot als 3 x Frankrijk. Dit bestaat voor 94% uit microplastic (0,05CM > 0,5CM). Door defragmentatie onder invloed van de zon en het zoute zeewater, valt het plastic in steeds kleinere stukjes uiteen.

Kwaliteit?
Een voorzichtige conclusie mag zijn dat ons water niet meer de kwaliteit heeft zoals het van oorsprong in de natuur te vinden is. De geleerde Masaru Emoto (1943-2014), heeft ondermeer reeds aangetoond dat de hexagonale structuur van water verdwijnt naarmate de vervuiling toeneemt. Bij heel sterk vervuild water is deze structuur zelfs helemaal niet meer herkenbaar. Wat doet dit met ons lichaam? Heeft water dan nog wel de kracht om ons bloed te zuiveren van afvalstoffen, en het te voeden met de nodige nutriënten? Er valt ongetwijfeld nog heel veel over te leren, want water is immers zo diep als het leven, het is onze oerbron!

Waken
Het is daarom belangrijk om er voor te waken dat er met al het water op onze Aarde zorgvuldig wordt omgegaan. Om te beginnen kunnen we zolang als er milieuvervuiling is maar beter ons drinkwater zuiveren. Dan weet je zeker dat het aantal trace chemicaliën is gereduceerd met 99%. Daarom ga ik mij de komende tijd meer verdiepen in optimalisatie van drinkwater. Hoe krijgen we simpelweg het beste drinkwater ooit?