Wist je dat 25 juli ook wel de ‘Dag Buiten de Tijd’ wordt genoemd? Dit is volgens de Maya wetenschap van tijdsberekening. Het is gebaseerd op de maan kalender van de Mayas. Deze omvat per kalender jaar 13 maanden van 28 dagen = 364 dagen. Maar het galactische zonnejaar bevat een extra dag, de 365e dag (om precies te zijn 365 en een kwart dag of in cijfers 365.242199). Er is dus 1 1/4 dag over, en dat is de laatste dag van de Maya-kalender, welke elk jaar op 25 juli is. Je zou kunnen zeggen qua telling dat dit het 0 punt is. Want de volgende dag 26 juli begint dan het nieuwe kalender jaar. Volgens ingewijden is deze dag ‘geladen’ met spirituele energie, een soort kosmische ‘atypische opening van energieportalen’. En die maken een intensere verbinding met de spirituele wereld mogelijk.

Waar of niet waar, deze dag wordt gevierd door mensen van alle culturen die het belang van een natuurlijke tijdrekening erkennen. Als je openstaat voor het idee, is het best interessant om te weten dat er 78 jaar geleden in 1945 op deze speciale dag buiten de tijd een unieke gebeurtenis plaatsvond!

En zowaar, op deze dag 25 juli 1945 was het volle maan!
(Bron: www.moongiant .com/phase/7/25/1945/)

Het was vlak na de oorlog, twee en een halve maand na bevrijdingsdag. De bevolking had in de laatste fase van de oorlog langdurig honger geleden tijdens de koude hongerwinter. Velen waren bezweken, en velen waren nog aan het herstellen van de geleden schade aan hun gestel en gezondheid. Toendertijd was er nog geen internet, noch televisie, en er was zelfs geen vrije lokale radiozender (omdat tijdens de oorlog de vrijheid van meningsuiting en muziek verboden was). Maar wel was er -voor zover men heeft kunnen achterhalen- één advertentie in een krant genaamd ‘Telex’.

Het was echt een miniscule advertentie, dus wellicht werd de aankondiging van de lezing ook via  raamaffiches of folders verspreid. Maar ondanks deze geringe publiciteit waren er toch nog ruim 700 mensen bijeengekomen voor een lezing van de Nederlandse schrijver Jozef Rulof. Overigens is het wel leuk om in deze context nog te vermelden dat na de lezing van Rulof er meerdere volgden waarvoor ook werd geadverteerd met eveneens relatief kleine advertentes in andere kranten.

Dat waren kranten zoals Het Parool (welke heden ten dage nog steeds bestaat), Het Algemeen Handelsblad (Nieuwe Amsterdamsche Courant), en ook de toenmalige verzetskrant ‘De Waarheid’. Deze krant was tijdens de oorlog illegaal en werd in het geheim gestencild en gedistribueerd. Echter, zodra de oorlog voorbij was werd de krant in het openbaar vrijgegeven (Volksdagblad voor Nederland).

Josephus Gerhardus Rulof
(20 februari 1998 – 3 november 1953)

EEN HISTORISCH GEBOUW

Niet iedereen paste in het Diligentia-theater, een historisch gebouw uit de 16e eeuw, dat maar plaats bood aan 500 personen. Zo ontstond er een lange rij buiten het gebouw, die uitmondde in de brede laan genaamd ‘Het Lange Voorhout’.

Hoe Diligentia er vandaag de dag uitziet.
(Bron foto: Joris, CC BY-SA 3.0https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0via Wikimedia Commons. De afbeelding is bewerkt om deze neutraal te maken).

Omdat de lezing plaatsvond in dit gebouw, waar theater Diligentia heden ten dage nog steeds is gehuisvest, is het op zich wel interessant om eerst wat meer over deze locatie te vertellen vanwege het historische perspectief ervan.

Het theater is gevestigd in het oude stadscentrum van Den Haag aan een brede laan genaamd ‘Het Lange Voorhout’. In voorgaande eeuwen reden hier paardenkoetsen, met aan weerszijden de elegante chique stadspanden waar de adel woonde, en in het midden van de laan een brede avenue omrand met statige bomen, voor de voetgangers en wellicht spelende kinderen.

Illustratie van de straat Lange Voorhout in het jaar 1756,
Den Haag, Nederland.
(Bron: Antiquariaat Mefferat-de Jonge)

In 1793 werd Diligentia de ‘Vereniging voor de Praktijk van de Experimentele Filosofie’ genoemd, later de ‘Vereniging voor Natuurkunde en Literatuur’. In 1953 werd het predicaat ‘Koninklijk’ verleend. Het gebouw was oorspronkelijk een Patriciërshuis uit circa 1645, met daarachter een gebouw uit 1561. Aan de Hoge Nieuwstraat stond het bijbehorende ‘Koetshuis’.

Een ‘Koetshuis’ is een gebouw waarin rijtuigen worden gestald, vaak behorend bij een landhuis, een kasteel of zoals hier bij een stadshuis. Vaak zijn deze voorzien van stallen nabij gelegen of stallen die aan het Koetshuis vastzitten.
(bron: https :// nl.wikipedia.org/wiki/ Koetshuis)

In 1805 werden het zestiende-eeuwse pand en de daarachter gelegen bijgebouwen aan de Hoge Nieuwstraat gesloopt. Op deze plek verrees vervolgens het huidige gebouw, dat de naam ‘Diligentia Society’ kreeg. Een tweede vereniging genaamd ‘Concert in Diligentia’ werd in 1821 opgericht voor grotere muziekuitvoeringen, hoewel er eerder ook al concerten werden gegeven.

857 LEZINGEN

Het was de éérste lezing van Jozef Rulof in Diligentia van de vele die daarna werden gehouden. 857 lezingen om precies te zijn! Deze vonden ook plaats in andere podia en steden in binnen- en buitenland. Daartoe behoorden ook de lezingen in de Verenigde Staten van Amerika waar Rulof verschillende keren naartoe reisde, zoals in de Carnegie Hall in New York en de Hotel Barbizon-Plaza Art Gallery, waar hij ook enkele van zijn vele schilderijen tentoonstelde.

Om hier nog even op door te gaan, er was ook een live schilder evenement in New-Hope ten behoeve van een kankerbestrijdingsfonds, en vervolgens in Philadelphia (televisie-uitzending) en tevens in New Jersey (radiostation), een interview in the Herald Tribune (krant), en bijeenkomsten in de stad Rochester en Solon in Florida (waar zijn broer Hendrik woonde die een groot hotel bezat, Rulof hield daar ook een tentoonstelling).

De Carnegie Hall in New York, USA

14 BOOK TITELS, 27 BOOKS

Op de dag dat Jozef Rulof voornoemde lezing gaf, had hij 14 boek-titels op zijn naam staan. Maar een paar van deze boeken bestaan uit meerdere delen die elk op zichzelf ook weer een boek zijn. In totaal zijn het 27 boeken! Het kan wel een jaar duren voordat je alle boeken gelezen hebt! Hieronder kan je de boeken vinden die online gepubliceerd zijn in meerdere talen. Ze zijn gratis te downloaden!

Nederlands (Nederlands), English (Engels), Deutsch (Duits), Espano (Spaans), Francais (Frans) en Portugues (Portugees).

Er dient te worden vermeld dat het aanbevolen is om de boeken van Jozef Rulof te lezen in de volgorde waarin ze zijn geschreven. Dit komt omdat er sprake is van een langzame opbouw van informatie die steeds diepere lagen aanraakt. Deze kunnen beter begrepen worden als men Rulof’s eigen geleidelijke ontwikkeling daarin volgt. De fundamenten hiervoor ontstonden tijdens het schrijven van zijn eerste boeken. Deze werden overigens door Rulof met twee vingers getypt op een (voor ons) ouderwetse typmachine. Heden ten dage kunt u de boeken downloaden als PDF voor computer en laptop, of met een E-READER zoals Calibre voor mobiel en tablet.

EEN BLIK IN HET HIERNAMAALS

Je kunt het beste beginnen met Jozef Rulof’s eerste boek. Dit boek is al van zo’n ongelooflijke diepgang en schoonheid met diepgaande onthullingen, dat velen na het lezen ervaren dat hun leven voor altijd veranderd is. En die 700 aanwezigen bij Diligentia hadden dit eerste boek gelezen, en sommigen ook enkele van zijn andere boeken. Je kunt het boek middels onderstaande linken downloaden of als fysiek boek bestellen.

Een blik in het Hiernamaals
(E-reader in ePub en Mobiel)
Met text in ‘ePub’-formaat ligt de opmaak van de tekst niet vast, waardoor de regel-lengte zich aanpast aan de breedte van uw scherm. Een gratis ePub-lezer is Calibre.
Link te openen voor E-reader, Mobiel en Tablet (maar kan ook op Computer en Laptop).

Een blik in het Hiernamaals
(PDF voor Computer, Tablet of Laptop)
Klik op de link om het boek als PDF te openen. Hier ligt de lay-out van de tekst vast, daarom het beste te lezen op een groter scherm zoals van een computer, laptop of tablet.

Een blik in het Hiernamaals
(In Druk)
De fysieke boeken kunnen ook worden gekocht door ze te bestellen in uw plaatselijke boekwinkel of online via de webshop van de uitgever.

Er wordt in de boeken voorspeld dat in de toekomst alle Volkeren der Aarde deze boeken op hun boekenplank zullen hebben staan.

DE MENSEN WILLEN WETEN

De meeste mensen in het publiek bij Diligentia waren benieuwd naar wat dhr. Rulof te vertellen had. Dat gevoel werd versterkt omdat het leven tijdens de oorlog voor iedereen heel zwaar was geweest en er veel lijden en ellende was.

Men wilde nu weten: Hoe of Wat en vooral Waarom? Waarom moesten wij deze verschrikkelijke oorlog doorstaan??? Maar… er waren ook onder het publiek mensen die alleen maar op zoek waren naar sensatie, want de inhoud van Rulofs boeken is nogal ongebruikelijk en voor die sensatiezoekers uiteraard controversieel.

OPENING VAN DE EEUW VAN CHRISTUS

Desalniettemin introduceerde Jozef Rulof tijdens zijn allereerste lezing:
De Opening van de Eeuw van Christus
En zoals je van deze titel mag verwachten, het werd een bijzondere lezing! Het mag daarbij vermeld worden: er zijn tijdens deze lezing veel bijzondere uitspraken gedaan. Daarom dient op dit punt ook te worden vermeld dat de auteur werd geïnspireerd om zijn boeken te schrijven door degenen die in het hiernamaals leven. Dezen zijn geëvolueerd naar een hogere staat van bewustzijn en evolutie… Dus tja, dat is een beetje ongebruikelijk als je hier nog nooit van gehoord hebt.

En het zou controversieel kunnen zijn als je niet kunt accepteren dat we allemaal op verschillende tijdstippen zijn geboren: in verschillende jaren, tijdperken en zelfs eonen, en dat er überhaupt zoiets bestaat als een hiernamaals!

In zijn boeken wordt echter uitvoerig uitgelegd hoe Rulof op deze manier kon schrijven. En hoe hij door het Goddelijke principe ertoe werd gebracht ook artistiek te schilderen, lezingen te houden en nog veel, véél meer.

Daarom wordt in zijn boeken vermeld dat zijn werk geestelijk-wetenschappelijke kennis omvat, die ons wordt gegeven door de hoogste autoriteit en mentor Jezus Christus. Er wordt ook uitgelegd hoe véél mensen samen werken, zowel op aarde als aan gene zijde, om dit grote werk tot stand te brengen, met als doel om de mensheid te verheffen.

GEESTELIJK WETENSCHAPPELIJK GENOOTSCHAP
‘DE EEUW VAN CHRISTUS’

Met dat doel heeft Jozef Rulof eveneens een stichting opgericht.
Officieel heet het:
Het Geestelijk Wetenschappelijk Genootschap
‘De Eeuw van Christus’.
De stichting is officieel geregistreerd op:
13 september 1946 in Den Haag.
Het originele document van de inschrijving van de stichting is ondertekend door:
Jozef Rulof (voorzitter), Leonard Uittenbogaard (secretaris),
de twee getuigen Jan Hendrik Meijer (huisschilder)
en Johannes Schouten (autowasscher),
waarna Gerard Cornelis Corporaal (notaris te Den Haag).
Tevens goedgekeurd door inspecteur Smit en voorzien van een stempel en handtekening van notaris J.J. van Heyst (of Leyst?) te ‘s-Gravenhage (Den Haag).

GWG DE EEUW VAN CHRISTUS

Het doel van
Het Geestelijk Wetenschappelijk Genootschap
‘De Eeuw van Christus’, afgekort GWG De Eeuw van Christus
is door zijn geestelijke leiders aan Jozef Rulof gegeven.
Dit doel staat beschreven in de statuten van het genootschap, waarvan kopieën van de Afschrift(en) uit het Handelsregister onderaan dit artikel zijn geplaatst. Hieronder volgen Artikel II en VI uit de statuten.

Artikel II:

Het doel van
Het Geestelijk Wetenschappelijk Genootschap
‘De Eeuw van Christus’:

*******

Het in woord en geschrift verbreiden van de leer die door de astrale Meesters middels hun instrument
Jozef Gerhardus Rulof
of andere door die meesters aangewezen
en opgebouwde contacten aan de aarde geschonken is en wordt,
.
en door het aansporen van de massa om die leer metterdaad te belijden in
de Eeuw van Christus, welke thans
na den verschrikkelijksten oorlog aller tijden is begonnen,
.
eene vurige en waardevolle bijdrage te leveren tot de vestiging van
het Koninkrijk Gods op aarde.

*******

Amen!

Voorts stond bij bovenstaand artikel nog geschreven:

“Artikel II: De stichting zal dit doel trachten te bereiken door het uitgeven van boeken, brochures en tijdschriften, het doen houden van lezingen, voordrachten en andere bijeenkomsten, het tentoonstellen van schilderijen en plaatwerken (red. porceleinen borden), en die te verspreiden of te verkopen, en in het algemeen met alle wettige middelen die aan het doel der stichting bevorderlijk kunnen zijn.”

“Artikel VI: De geldmiddelen van de stichting zullen bestaan, behalve uit het voorschreven afgezonderd vermogen (red. inleg van f100,- gulden, de Nederlandse valuta uit die tijd), uit de opbrengst van de door de stichting uit te geven boeken, brochures en tijdschriften, uit de opbrengst van de door de stichting te organiseren lezingen, voordrachten of andere bijeenkomsten, de opbrengst van de door de stichting te organiseren tentoonstellingen van schilderijen en plaatwerken, en de opbrengst van den verkoop van schilderijen en plaatwerken en voorts in giften, erfstellingen en/of legaten van belangstellenden en uit eventuele andere inkomsten van de stichting. Het bestuur beslist over de aanwending van de geldmiddelen.”

DRIE BESTUREN

Nadat Jozef Rulof naar gene zijde was overgegaan op 3 november 1952, op 54 jarige leeftijd, werd er een nieuw bestuur gevormd. Tot op heden zijn er drie opeenvolgende besturen geweest. Ze hebben het doel van de stichting meerdere malen gewijzigd.
Dus de publicatie in dit artikel van de oorspronkelijke doelstelling van de stichting is uniek, evenals enkele andere aspecten in de statuten van het genootschap.

De besturen nadien zijn echter succesvol geweest in het runnen van de stichting met haar doelstellingen. De verkoop en de vertalingen van de boeken zijn gestaag gestegen. Tevens werden mooie en inspirerende magazines gemaakt, en vele schilderijen van Jozef prachtig gerestaureerd. In de boeken wordt bovendien voorspeld dat de stichting of het genootschap als instituut in de toekomst aan de Nederlandse overheid zal worden overgedragen.

DE SCHILDERIJEN

Jozef schilderde honderden schilderijen met olieverf op grote doeken, maar hij schilderde ook op porceleinen borden. Hieronder vindt u enkele schilderijen van een tentoonstelling in 2012 in Vlissingen in de provincie Zeeland. Onder deze schilderijen bevonden zich 77 schilderijen die toen recent vanuit verschillende bronnen in de VS naar de vereniging waren teruggekomen.

(Ik heb deze tentoonstelling samen met vrienden bezocht en de schilderijen zijn zeer indrukwekkend! Zeker als je weet wat er achter zit. Ook het restauratiewerk is bijzonder vakkundig uitgevoerd. Deze schilderijen hebben namelijk op meerdere locaties opgeslagen gestaan, en een aantal daarvan werden zo’n 74 jaar lang bewaard (of een gedeelte van dit tijdsbestek) in vochtige schuurtjes of stoffige ruimtes, en waren verwaarloosd. Maar nu zijn ze voor géén groot geldbedrag te koop. (zelfs niet in te ruilen voor een Rembrandt of Van Gogh!).

‘EEUW’ OF ‘TIJDPERK’?

In de Nederlandse naamgeving van de Vereniging komt het woord ‘Eeuw’ voor, als in ‘De Eeuw van Christus’. Hierover is onder de lezers van de boeken enige discussie ontstaan. De betekenis van een eeuw is 100 jaar, en wordt ook zo als eenheid gebruikt in onze jaartelling. Vertaald naar het Engels is het ‘century’, wat ook terug komt in het Franse ‘cent’, wat honderd betekent!

Echter in de Nederlandstalige boeken staat er ook een Engelse vertaling van
‘De Eeuw van Christus’ als ‘The Age of Christ’.
Nu blijkt dit woord ‘Age’ ook te staan voor ‘tijdperk’ en heeft het tevens de betekenis van ‘leeftijd’ (dat laatste is hier nu niet relevant). En zo’n tijdperk als begrip vinden we in het Nederlands ook weer terug in benamingen zoals ‘De Gouden Eeuw’, die loopt van ongeveer 1588 tot 1672 wat dus iets korter duurde dan 100 jaren. En dat duidde dus een ‘om en de nabij’ tijdsbestek aan als ‘Eeuw’.

Als je aan het woord ‘Age’ als tijdperk denkt, is ‘de IJzertijd’ daar ook een voorbeeld van. Dit tijdperk heeft geen duidelijke definitie van begin of einde en verschilt per continent, maar beslaat honderden jaren gebaseerd op archeologische vondsten van primitieve smeedijzeren voorwerpen wereldwijd. Een tijdperk is als zodanig een reeks jaren die wordt geteld vanaf een bepaald tijdstip en die een tijdsperiode bestrijkt die is gedefinieerd met het oog op chronologie of geschiedschrijving.

Dit kunnen ook regerings-tijdperken zijn, of een kalender-indeling, of geologische tijdperken. Bijvoorbeeld: de Christelijke jaartelling gaat in vanaf de geboorte van Christus, waarop onze huidige jaartelling is gebaseerd, in de zin van de telling van alle jaren daarna. Een tijdperk wordt dus beschouwd als een zeer lange tijdsperiode in de geschiedenis van de Aarde of van de menselijke samenleving. En dat is vooral als deze wordt gekenmerkt door gebeurtenissen of ontwikkelingen van een bepaald soort.

Nog omvangrijker is het ‘eon’ wat in meerdere tijdperken kan worden verdeeld. Een eon is een tijdsperiode die té lang is om te meten (zoals de Phaneroxoïsche eon die is verdeeld in de tijdperken Paleozoïcum, Mesozoïcum en Cenozoïcum).

Maar als we nu weer terug gaan naar de openings datum van
‘De Eeuw van Christus’, dan luidt 25 juli 1945 dus deze nieuwe Eeuw in.
En dat kan dus zowel duiden op de komende honderd jaar (we zitten nu op 78 jaren) maar dus ook op een tijdperk.

Echter, zoals we weten leefde Christus daarvoor al langer en kwam Hij méér dan 2000 jaar geleden naar de Aarde. De Bijbel is nog steeds één van de artefacten van deze periode, samen met onze jaartelling. Je zou mogen verwachten dat dan toch al aan het begin van onze huidige jaartelling, met de geboorte van Christus, die Eeuw van Christus als tijdperk begonnen zou zijn?

Tóch werd de datum van 25 juli 1945 specifiek gekozen voor de opening van deze bijzondere eeuw, oftewel het begin van dit bijzondere tijdperk. En daar leven wij nu in.
Het mag ook worden gezegd dat de technologische revolutie van deze eeuw in de boeken is voorspeld. En er zullen meer technische wonderen en vele gebeurtenissen in dit korte tijdsbestek van zo ongeveer 100 jaren nog volgen, waarvan al meerdere voorboden zijn. Volgens de boeken zal deze speciale Eeuw tot op de laatste dag van de Aarde worden herinnerd. Ja, zóver gaat deze voorspelling. En dan heb je het in feite toch weer over eonen, en vanuit spiritueel perspectief gezien zouden we de herinnering aan deze eeuw, en de uitkomst ervan, dan ook wel kunnen omschrijven als ‘ad infinitum’.

Jozef met zijn boeken en schilderijen in New York. Zijn broer Antoon staat helemaal rechts met zijn vrouw en kinderen, en overige bezoekers.

DRIE BROERS VAN JOZEF

Drie van de zes broers van Jozef verhuisden een aantal jaren vóór de oorlog naar de Verenigde Staten van Amerika. Één van hen, Gerrit, overleed tijdens de oorlog. Toen Jozef na de oorlog zijn twee andere broers Hendrik en Antoon in Amerika voor het eerst bezocht, hadden ze elkaar al zestien jaar niet meer gezien. Het viel zijn broers op hoe uitgemergeld Jozef eruit zag door de hongerwinter. En toen leerden ze langzaamaan over de boeken die hij had geschreven en ze waren beiden enorm onder de indruk.

Hendrik, Jozef, Antoon

 

JEUS INFO

Er is ook een website Jeus Info over het leven van Jozef Rulof en de vele evenementen daarin. Het gaat niet over de inhoud van de boeken of het enorme werk van Rulof. Maar er is beeldmateriaal te zien over zijn leven en van de omgeving in de tijd waarin hij leefde. Zo zijn er fotos van zijn Oostenrijkse vrouw, zijn zes broers en één zus, zijn ouders, de lezingen, schilderijen, documenten, evenementen, enzovoort. Deze zijn alle in een chronologische tijdslijn gevat. Dat kan behulpzaam zijn om gebeurtenissen in de juiste historische context te plaatsen.

De naam ‘Jeus’ is de roepnaam die de moeder van Jozef aan hem gaf. Het is een naam in het Nederlands dialect, het ‘Gelders plat’, wat wordt gesproken in de provincie Gelderland waar Jozef was geboren in een dorpje genaamd ‘s-Heerenberg.

BIJDRAGEN AAN DE GOEDE ZAAK

Jozef’s broers Hendrik en Antoon wilden een bijdrage leveren aan de goede zaak en zamelden geld uit eigen zak in. De ene broer besteedde er al zijn spaargeld aan, en de ander verkocht zelfs zijn huis om alles te bekostigen. Zo kon het boek ‘Volkeren der Aarde’ vertaald worden, en kon uiteindelijk in het Engels ‘Peoples Of The Earth’ gedrukt worden.

Nadat de broers dit hadden bereikt, stuurden ze de boeken naar alle ‘groten der aarde’. Een paar werden als zodanig genoemd in de boeken van Jozef: Harry Truman (33e president van de USA toendertijd, Winston Churchill (British politicus en premier van de United Kingdom), de toenmalige Nederlandse koningin Wilhelmina, en George Marshall (U.S. Secretary of State/Defence, Diplomaat, schreef het Marshall recovery plan na de oorlog). Maar letterlijk honderden boeken werden door Jozefs broers de hele wereld over gestuurd nadat Jozef naar Nederland terugkeerde.

EN DAN NOG IETS

Neem dit werk alsjeblieft serieus. In de boeken wordt uitgelegd wat voor een enorme inspanningen er gedaan zijn door velen om dit grote werk tot stand te brengen. Alvorens te oordelen is het belangrijk om eerst de gehele boekenreeks te lezen. En zelfs daarna kan het tijd kosten voordat je alles hebt overwogen, en je de meervoudige lagen beter begrijpt en hebt verwerkt. Bij herlezen komen er door de jaren heen elke keer weer nieuwe inzichten. Dit wordt beaamd door vele boekenlezers.

KEN UZELF

En dan, om onszelf beter te leren begrijpen middels de nieuwe inzichten die we verworven hebben door het lezen van de boeken, het ‘Ken Uzelve’ kan een hele opgave zijn!

Want alhoewel de boeken in een hele liefdevolle taal zijn geschreven, met de diepste kennis en begrip van ons menselijk bewustzijn en onze evolutie, dient te worden vermeld dat werkelijk álle aspecten van het leven worden aangeraakt.

Dat zijn zowel de gelukkige momenten en levensfasen, bijvoorbeeld wanneer wij in een liefdevol gezin opgroeien of deze onderhouden, wanneer wij verliefd zijn, of in goede gezondheid verkeren, het financeel goed hebben. Maar het kunnen ook inzichten zijn met betrekking tot menselijk lijden, het verlies van geliefden, trauma, ziekte, honger, eenzaamheid. En dat kan confronterend zijn, en soms ook heel verdrietig of zelfs beangstigend zijn, en dienen wij te aanvaarden. En dat is een hele opgave.

Het is dus een reis, en we zijn allemaal op weg op ons levenspad om voor altijd gelukkig te zijn. Zo kunnen we meer leren over onze ware aard en de kosmische wetten die in de boeken worden beschreven. Daaraan zijn wij allemaal onderhavig. En daardoor kunnen we er naar streven altijd het goede te doen.

Onze hoop is gevestigd op Jezus Christus, de Allerhoogste, onze Heer en Verlosser.

Margreet Otto Wilschut

Terug naar het MENU

 

Hieronder de kopieën van de Afschrift(en) Handelsregister (vijf A4tjes).

 

 

 

 

 

*******

Terug naar het MENU